นโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัทจะมีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่ระบุถึงตัวตนของท่านไม่ว่าทาง ตรงหรือทางอ้อมและจะนำไปใช้เพื่อการขนส่งสินค้าเช่น ชื่อ อีเมล เบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่ ซึ่งจะดำเนินการเก็บข้อมูลเมื่อ

  • ดำเนินการและจัดการการซื้อสินค้าจากเว็บไซต์
  • การสื่อสารกับท่านผ่านทางไปรษณีย์ โทรศัพท์ อีเมล และข้อความทางโทรศัพท์เกี่ยวกับคำสั่งซื้อ

การแบ่งปันข้อมูล

  • เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่ผู้ให้บริการบุคคลที่สาม ผู้ให้บริการเกี่ยวกับการจัดเก็บข้อมูลแก่เรา หรือ ผู้จัดเก็บข้อมูลส่วนตัว เพื่อวัตถุประสงค์ เช่น การดำเนินการด้านบัตรเครดิตและการชำระเงิน การวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ การตลาด หรือการแจกจ่ายแบบสำรวจ เพื่อให้ความสะดวกแก่การให้บริการออนไลน์ และการโฆษณาที่ตรงกับความสนใจของท่าน และ/หรือ การป้องกันการฉ้อฉล ผู้ให้บริการบุคคลที่สามของเราจะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่าที่ต้องใช้ในการดำเนินการดังกล่าวเท่านั้น ผู้ให้บริการบุคคลที่สามไม่ได้รับอนุญาตให้แบ่งปันหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์อื่น
  • เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่พันธมิตรธุรกิจ ซึ่งเราอาจตกลงร่วมมือในการมอบผลิตภัณฑ์และบริการ หรือผู้มอบผลิตภัณฑ์และบริการบนไซต์ของเรา ท่านจะทราบได้ว่าเมื่อใดผู้ให้บริการบุคคลที่สามมีส่วนร่วมในผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ท่านร้องขอ เนื่องจากชื่อของผู้ให้บริการบุคคลที่สามจะปรากฏอยู่ โดยอาจปรากฏลำพังหรือควบคู่กับชื่อของเรา หากท่านเลือกที่จะรับบริการทางเลือกเหล่านี้ เราจะแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับพันธมิตรธุรกิจเหล่านี้ ตัวอย่างของพันธมิตรธุรกิจ เช่น ลอยัลตี้โปรแกรมของบุคคลที่สาม ซึ่งทำให้ท่านได้รับแต้มสะสมผ่านการรับบริการ
  • เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่กลุ่มบริษัท พนักงานของกลุ่มบริษัท - ผู้มีสิทธิเข้าถึงข้อมูลนี้จะต้องได้รับอนุญาตจากบริษัท และเป็นผู้ที่จำเป็นต้องทราบหรือเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อให้บริการที่ท่านร้องขอ (รวมบริการลูกค้าสัมพันธ์) และการตรวจสอบภายใน (การตรวจสอบบัญชี/การปฏิบัติตามข้อกำหนด)
  • เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่กฎหมายกำหนดหรืออนุญาตหรือได้รับการร้องขอตามกฎหมาย – เมื่อได้รับการร้องขอตามกฎหมาย เพื่อดำเนินกระบวนการทางกฎหมาย หรือเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายที่บังคับใช้ และเพื่อปกป้องสิทธิประโยชน์ทางกฏหมายของเรา รวมถึงเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่ผู้ซื้อในเรื่องที่เกี่ยวกับยอดขาย การมอบหมายหน้าที่ และการโอนถ่ายอื่นๆ ของธุรกิจหรือบริษัทของเราส่วนหนึ่งหรือทั้งหมด เพื่อเป็นการบังคับใช้หรือใช้ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับบริการของเรา หรือเพื่อปกป้องสิทธิ ทรัพย์สิน หรือความปลอดภัยของเรา ผู้ใช้ และผู้อื่น นอกจากนี้ เรายังอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่กฎหมายกำหนดหรืออนุญาต
  • การปรับโครงสร้างธุรกิจ – เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีมีการควบรวม ได้มา หรือการขายทรัพย์สิน หรือเหตุการณ์ใดๆ ที่ก่อให้เกิดการโอนสิทธิ์หรือการถ่ายโอนทรัพย์สินทางธุรกิจของเรา หรือการส่งต่อบริการไปยังผู้ให้บริการอีกราย เราจะขอความยินยอมจากท่านหากกฎหมายที่บังคับใช้กำหนด

สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

  • การลบข้อมูล: ท่านสามารถขอให้เราลบบัญชีและข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้
  • การแก้ไขข้อมูล: ท่านสามารถขอให้เราแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ของท่านซึ่งไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง

การปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัว

เราขอสงวนสิทธิในการปรับปรุงให้ทันสมัย แก้ไข และเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราได้ตลอดเวลา ดังนั้น เราแนะนำให้คุณตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงนโยบายนี้เป็นระยะ ๆ และตรวจสอบนโยบายนี้ทุกครั้งก่อนเข้าใช้งานบนแพลตฟอร์ม โดยการเปลี่ยนแปลงจะมีผลทันทีหลังจากที่การเปลี่ยนแปลงได้ถูกประกาศบนแพลตฟอร์มนี้

ติดต่อเรา

หากท่านมีข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว หรือวิธีการรักษาความเป็นส่วนตัวของเรา กรุณาติดต่อ บริษัท Akihabara by sinsiamplus ที่ 26-30 ซอย ประชุม แขวง สุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 หรือ ผ่าน email chaiwat.ssp@gmail.com